Phương châm xây dựng Công ty CP XNK Đầu Tư Phát Triển Xăng Dầu Việt Nam trở thành một thương hiệu uy tín, chất lượng và thân thiện với khách hàng trên thị trường Việt Nam

Thiết bị trụ bơm

Trụ bơm xăng dầu 

- Giám sát Online các trụ bơm, mức nhiên liệu tại các bồn chứa

- Quản lý bán hàng, quản lý chi tiết mã bơm, quản lý ca kíp

- Quản lý xuất, nhập, tồn, quản lý chất lượng nước bị pha trộn

- Lưu trữ dữ liệu chi tiết, trích xuất, tham chiếu, in ấn