Phương châm xây dựng Công ty CP XNK Đầu Tư Phát Triển Xăng Dầu Việt Nam trở thành một thương hiệu uy tín, chất lượng và thân thiện với khách hàng trên thị trường Việt Nam

Hệ thống VTC

  • Chốt ca:

Thông qua cổng thông tin GSM bằng cách gửi tin nhắn gửi các lệnh để giám sát tình trạng hoạt động của vòi bơm (đang bơm, đang chờ bơm, đang thực hiện các chức năng khác, mất kết nối,...), giám sát đơn giá, tổng dồn, tổng ca.

  • Khóa giá:

Thông qua trang WEB có thể đặt các lệnh để cài đặt đơn giá mới, khóa đơn giá, xóa tổng ca và đặt lại, các thông số như số thứ tự trụ bơm, phân loại xăng dầu, thể tích bồn, số lượng nhập, xuất của trạm xăng dầu

  • Quản lý:

Việc giám sát hoạt động và quản lý các trạm bơm được thực hiện thông qua công nghệ WEB, thông qua Internet có thể truy cập vào hệ thống bất cứ nơi nào. Tùy theo mức độ được phân quyền, người quản lý, chỉ có thể can thiệp vào hệ thống theo được phân quyền mình. Tùy theo yêu cầu của chủ đầu tư có thể xây dựng chương trình quản lý dữ liệu xuất nhập, thống kê bán hàng, cân đối cung cầu, giao quyền chốt giá...

  • Đồng bộ:

Toàn bộ dữ liệu hoạt đồng của trạm xăng và của từng vòi bơm liên tục được cập nhật ONLINE về máy chủ. Chủ đầu tư dù ngồi ở đâu xa hay gần, ngay cả khi công tác ở nước ngoài khi thâm nhập vào hệ thống thực hiện được như đang giám sát tại chổ. Các số liệu như số liệu còn trong bồn, tổng dồn, tổng ca, đơn giá của từng vòi bơm, hiện trạng hoạt động của từng vòi bơm..., đều được cập nhật tức thời và chi tiết, dễ dàng chia sẻ và đồng bộ trong mạng nội bộ, giảm chi phí nhân công, nhập.