Phương châm xây dựng Công ty CP XNK Đầu Tư Phát Triển Xăng Dầu Việt Nam trở thành một thương hiệu uy tín, chất lượng và thân thiện với khách hàng trên thị trường Việt Nam

Thể tích bồn chứa xăng dầu

Hiện nay căn cứ Thông tư 41/2011/TT-BCT về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, bồn chứa xăng dầu bao gồm 2 loại là bồn chứa nổi và bồn chứa chìm được định nghĩa như sau:

– Bồn chứa nổi là bồn chứa được đặt trên mặt đất và không lấp cát hoặc đất.
– Bồn chứa chìm là bồn chứa được chôn dưới đất và được bao phủ bằng cát hoặc đất.

Ngoài ra, bồn chứa xăng dầu cũng có nhiều hình dạng và thể tích khác nhau như hình trụ, hình vuông và thể tích có thể dao động từ 01 m3 đến 10 000 m3. Trong đó, thể tích bồn chứa xăng dầu thông dụng đối với bồn chứa xăng dầu lần lượt là 10, 15, 20, 25 hoặc 30 m3. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị bán đầy đủ các loại bồn chứa xăng dầu này.